IVS - Nieuws
NIEUWS

In deze rubriek brengen we u op de hoogte van de huidige werkzaamheden in ons bedrijf.

September 2010

We hebben een nieuw pakket ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze financiële rapporten kunt maken. Een demo versie is nu beschikbaar op de download pagina. Dit pakket is alleen te gebruiken in combinatie met IVS Factor.

Juni 2010

Er is een nieuwe update voor Factor beschikbaar met versienummer 6.21. Hierin is het probleem met het e-mailen van facturen opgelost. Download de update naar IVS Factor 6.21

Januari 2010

Aanpassingen IVS Factor

Bij het auditfile heeft u nu ook de mogelijkheid de gegevens niet te comprimeren, zodat deze gemakkelijker zijn uit te wisselen met accountantskantoren.

Mogelijkheid om offertes, facturen etc. via e-mail te versturen.

De aangifte Omzetbelasting aangepast aan de nieuwste eisen; de ICL-aangifte is vervangen door de nieuwe ICP-aangifte. Deze functie is nu ook veel flexibeler geworden.

Bij debiteuren en crediteuren kunt u nu de voorkeur BTW code en voorkeur grootboekrekening opgeven. Deze worden dan bij boeken in- / verkoopfacturen automatisch overgenomen (en kunnen daar ook aangepast worden). Dit is vaak handig, denk bijv. aan uw provider, leverancier van elektriciteit etc.

Elektronisch rekeningafschrift: Bij het inlezen kan nu worden aangegeven dat de omschrijvingen moeten worden overgenomen. Verder wordt ook hier gekeken of debiteuren / crediteuren aanwezig zijn voordat iets in die tabs wordt geplaatst.

De mogelijkheid om vanuit de functie tonen/afdrukken kopiefacturen een creditnota te maken van de getoonde kopiefactuur.

December 2008

De datum die Factor gebruikt, is per gebruiker tijdens het inloggen in te stellen; het is niet meer zo dat de eerste gebruiker die inlogt de datum bepaalt. Via Wijzig programmadatum kan iedereen nu ook altijd zijn / haar programmadatum wijzigen. NB: Dat heeft geen gevolgen voor andere gebruikers.

Maart 2008

Via Afdrukken artikel etiketten en de meegeleverde lettertypen kunnen artikel barcodes nu ook correct worden afgedrukt als Code 39 (= 3 of 9), EAN-13, UPC-A of UPC-E barcode. NB: Het programma drukt de betreffende barcode alleen af als de lengte klopt (EAN-13: 13 cijfers; UPC-A: 12; UPC-E: 6);

Op een aantal plaatsen is de debiteuren-zoekhand vervangen door een zoek-zaklamp (zoeklamp). Deze werkt analoog aan de zoekhand, maar nu kan worden opgegeven waarop gezocht moet worden (bijv. naam, adres, ...). De "oude" zoekhand zocht alleen op naam. Als er maar 1 gegeven aan uw zoekstring voldoet, wordt dat automatisch gekozen; vroeger moest u nog voor <OK> kiezen. Merk op dat u met de zoeklamp boven in het grid van orders etc. ook naar een debiteur gezocht kan worden, waarna u naar de orders van die debiteur kunt.

Januari 2008

IVS Factor als de installatiesoftware van IVS Factor is Windows Vista compatible.

December 2007

Certificaten belastingdienst

Beschrijving
Vanaf 28 december 2007 zal de Belastingdienst gebruik maken van nieuwe servercertificaten voor de belastingaangifte. Dit heeft tot gevolg dat u ook in IVS Factor gebruik zult moeten maken van deze certificaten als u via IVS Factor de aangifte omzetbelasting en / of intracommunautaire leveringen verricht.

NB: Als u niet via IVS Factor de aangifte verstuurt, verandert er voor u niets.

Om de wijzigingen door te voeren, moet u een nieuwe parameter in IVS Factor invoeren, en de nieuwe certificaten ophalen.

Parameter wijzigen
Hier ziet u welke parameter is gewijzigd. U kunt deze wijziging in IVS Factor aanbrengen; dit hoeft maar in 1 administratie te gebeuren. U kunt de parameter wijzigen via de optie “Financieel -> Belastingdienst -> Instellingen elektronische aangifte”, kies daar voor de knop “Wijzig parameters”.

Zoekstring CA certificaat
Oude waarde CN=Root Certificaat Productie,O=DigiNotar Root,C=NL
Nieuwe waarde CN=DigiNotar Public CA 2025,O=DigiNotar,C=NL

Certificaat ophalen
Hierna zult u bij alle administraties de nieuwe certificaten moeten ophalen. Dit doet u in IVS Factor door te kiezen voor de optie “Financieel -> Belastingdienst -> Instellingen elektronische aangifte”. Klik daar (in het vak “Certificaten”) op de knop “Haal deze certificaten op”, ook al staat misschien achter elk certificaat al “Ja”.

Hierna werkt het maken / verzenden van aangiften weer als vanouds.

Vragen en antwoorden
Wat gebeurt er als ik deze wijziging niet uitvoer?
Dan zal IVS Factor de aangiftes nog gewoon kunnen maken en verzenden, alleen zal de Belastingdienst deze afkeuren. Of dit ook meteen zo vanaf 28 december zal zijn, is een vraag die alleen de Belastingdienst kan beantwoorden. In ieder geval kunt u vanaf 28 december geen certificaten meer ophalen als u de parameter niet wijzigt.

Wat gebeurt er als ik de wijziging nu al uitvoer?
Dan haalt u met “Haal deze certificaten op” de oude certificaten voor de handtekening / PIN verificatie / versleutelen op, deze werken niet samen met het nieuwe CA certificaat. Gevolg: Zodra u een aangifte wilt versturen, volgt een foutmelding dat het certificaat niet klopt.

Ik heb een aangifte (omzetbelasting / intracommunautaire levering) gemaakt en verstuurd. Deze is afgekeurd omdat ik vergeten was het nieuwe certificaat op te halen. Inmiddels heb ik dat wel gedaan. Kan ik de aangifte nogmaals versturen?
Nee, u zult de aangifte opnieuw aan moeten maken (dat kan zoals u gewend was in IVS Factor) en deze nieuwe aangifte moeten versturen.

Mocht u nog andere vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Juli 2007

Er is een nieuwe versie van IVS Tools beschikbaar. In enkele gevallen kan het n.l. voorkomen dat er, na de keuze om bestanden te reorganiseren zowel vanuit IVS Factor als IVS Tools, een onterechte melding verschijnt die aangeeft dat er te weinig vrije schijfruimte aanwezig is om de reorganisatie uit te voeren. Dat probleem is, na de installatie van deze update van IVS Tools, verleden tijd. U dient dan wel altijd voor het reorganiseren IVS Tools te gebruiken. Mettertijd zal dat ook in IVS Factor worden aangepast.

December 2006

De nieuwe versie (6.00) van IVS Factor is gereed en verzonden. Voor diegen die het onderdeel Kostenplaatsen gebruiken is een update beschikbaar. Download de update hier. Dubbelklik op het bestand nadat u deze heeft opgeslagen op de harde schijf. De update zal zichzelf uitpakken en vervolgens hoeft u alleen nog op de knop "installeren update" te klikken. De update werkt alleen wanneer u versie 6.00 reeds heeft geïnstalleerd.

Maart 2006

Vol trots presenteren wij u een nieuwe, volledig herziene versie van IVS Relatiebeheer. Ga snel naar de betreffende productpagina om alles over deze nieuwe versie te lezen.

Oktober 2005

De nieuwe versie (5.20) van IVS Factor is gereed en wordt automatisch naar iedereen die in het bezit is van een onderhoudscontract opgestuurd. Tevens wordt u verzocht om uw e-mail adres op te geven, zodat wij u daarop in het vervolg vernieuwde / gewijzigde licentiegegevens kunnen toesturen.

September 2005

De nieuwe versie van IVS Factor zit er aan te komen, het wachten is (zoals gewoonlijk) op de belastingdienst die heeft aangekondigd dat er wat wijzigingen komen in de elektronische aangifte per 1-1-2006, maar nog tot oktober nadenken over de definitieve inhoud van die wijzigingen. En dan mogen de programmeurs dat weer binnen 1 1/2 maand inbouwen in hun pakketten en doorvoeren bij de klanten. Nee, leuker kunnen ze het niet maken...

Januari 2005

Wegens logistieke problemen (Gerard moet te ver gaan lopen) is onze postbus komen te vervallen. U dient alle post in het vervolg dus te richten aan Spoorstraat 1, 3862 AC Nijkerk.

Deze wijziging is ook doorgevoerd op deze website.

November 2004

Inmiddels is de elektronische aangifte voor de belastingdienst in IVS Factor ingebouwd, meer informatie daarover kunt u nog steeds hier vinden. Dat betekent dat wij nu een update procedure gaan maken, zodat onze klanten in de loop van deze maand hun jaarlijkse update kunnen verwachten.

Verder hebben wij besloten onze prijspolitiek op hardware gebied aan te passen. Voorheen waren onze prijzen inclusief installatie en aflevering, waardoor onze prijzen beduidend hoger lagen dan de prijzen van zgn. 'dozenschuivers' op het internet. Hier kregen we steeds meer vragen over. Vandaar dat wij in het vervolg de priizen van de hardware opgeven zonder installatie en aflevering, en u apart vertellen wat installatie en aflevering gaat kosten. U kunt er dan ook voor kiezen de spullen bij ons op te halen en zelf te installeren.

September 2004

De belastingdienst zal de komende tijd u als ondernemer regelmatig op de hoogte brengen van het feit dat u vanaf 2005 de aangifte elektronisch aan moet leveren. Wij willen u via deze website op de hoogte houden van de stand van zaken, en in hoeverre dat via ons boekhoudpakket IVS Factor zal kunnen. Informatie omtrent dit thema vindt u hier.

Augustus 2004

Inmiddels is IVS Factor versie 5.02 verschenen. Een belangrijke versie voor ons, want hiermee is IVS Factor compleet, met orderverwerking en inkooporders.

Dit betekent dat we de komende tijd alle gebruikers van het oude DOS pakket zullen stimuleren om over te stappen op deze versie, en de ondersteuning voor DOS zal daarna verdwijnen.

Verder heeft de belastingdienst wilde plannen voor 2005, daar zullen wij ons de komende tijd ook in verdiepen en IVS Factor daaraan aanpassen.

Januari 2004

We hebben niet stil gezeten het afgelopen halve jaar.

Van IVS Relatiebeheer is een nieuwe versie verschenen, versie 5.00. Naast wat kleine aanpassingen is de belangrijkste wijziging t.o.v. versie 4 dat het programma automatisch het adres opzoekt als u de postcode met het huisnummer invoert.

Ook van IVS Factor is de nieuwe versie 5.00 verschenen. Hierin zijn vele wijzigingen doorgevoerd, de meest in het oog springende zijn de modernere XP look-and-feel en het feit da de meeste overzichten geëxporteerd kunnen worden.

Augustus 2003

Wij hebben nu een rechtstreeks internet adres: www.ivs-systemhouse.nl. Ook ons e-mail adres is aangepast aan deze nieuwe trend.

Verder hebben wij een lijst van IVS Factor gebruikers toegevoegd, als referentie.

Maart 2003

Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? We hebben zeker niet stil gezeten. Naast het maken van maatwerk hebben we IVS Agenda en IVS Relatiebeheer herschreven, deze programma's hebben nu meer functionaliteit en hebben onder Windows XP ook de XP 'look and feel'.

We zijn nu bezig om IVS Factor ook om te zetten naar deze 'look and feel', en een aantal wensen in te bouwen voor de nieuwe update voor dit jaar. Daarna gaan we verder met het uitbreiden van het pakket naar versie 4.