IVS FACTOR
Inhoudsopgave

Inleiding
Beschrijving
Overige opmerkingen
Onderhoud en support
De prijzen
Tenslotte / referenties

Inleiding

IVS Factor is een boekhoudpakket, gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het pakket is bedoeld voor en wordt momenteel gebruikt door:

 • Particulieren die een (al dan niet eenvoudige) boekhouding willen voeren, en daarbij alle mogelijkheden tot hun beschikking willen hebben op boekhoudkundig gebied.
 • Kleine en middelgrote ondernemingen. Deze groep varieert van ondernemers die zelf voor een deel hun administratie beheren en dat voor een deel door een administratiekantoor / accountantskantoor laten doen, tot en met ondernemers die zelf hun volledige administratie beheren en ook voorraadbeheer, orderverwerking en facturering binnen IVS Factor hebben ondergebracht.

U vindt hier een overzicht van een aantal bedrijven die met IVS Factor werken.

Voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf is de mogelijkheid om met een administratiekantoor / accountantskantoor samen te werken ideaal, binnen het bedrijf worden de 'normale' boekingen verricht zoals kas- en bankmutaties, terwijl de ingewikkelde zaken zoals belastingen en lonen door een gespecialiseerd bedrijf worden verricht. Via import- en exportfuncties binnen IVS Factor worden de gegevens tussen de onderneming en het administratiekantoor uitgewisseld. Het voordeel van het zelf (gedeeltelijk) voeren van een boekhouding is dat men altijd een overzicht heeft van zijn financiële situatie.

Een ander aantrekkelijk punt voor ondernemers is dat de orderverwerking en de facturering ook binnen IVS Factor is geïntegreerd, waardoor gegevens maar één keer ingevoerd hoeven te worden.

IVS Factor
Klik om te vergroten

Terug naar de inhoudsopgave

Beschrijving

IVS Factor wordt in 6 versies op de markt gebracht. Deze verschillen onderling door de steeds uitgebreider wordende functionaliteit. Bovendien heeft u bij elke IVS Factor versie de mogelijkheid om met of zonder buitenland module te werken. Verder heeft u bij versie 0 verschillende mogelijkheden om een support contract met ons af te sluiten, bij hogere versies is een onderhoudscontract verplicht. Ook het aantal personen dat tegelijkertijd met IVS Factor mag werken, is per versie variabel. Hier volgt een beschrijving van deze versies.

Versie 0: Grootboek

Dit is de basisversie van IVS Factor, speciaal voor particulieren en hele kleine ondernemingen die niet met debiteuren / crediteuren werken.

Deze versie geeft u de mogelijkheid om een volledige boekhouding op grootboekniveau te voeren. Voor alle duidelijkheid: In deze versie is het NIET mogelijk om via import / export gegevens met een administratiekantoor uit te wisselen.

Versie 1: Financieel

Deze versie geeft u een volledig boekhoudpakket, inclusief debiteuren en crediteuren, het boeken van inkoop- en verkoopfacturen en de mogelijkheid gegevens klaar te zetten voor telebankieren. Het bestand dat u klaar zet voor telebankieren kunt u dan in uw telebankierprogramma ophalen en versturen naar de bank. Bovendien is het met sommige telebankierprogramma's mogelijk om een elektronisch rekeningafschrift aan te maken, dat dan in IVS Factor weer kan worden ingelezen en verwerkt.

Naast het boeken van verkoopfacturen kunt u voor de debiteuren ook aanmaningen afdrukken in deze versie.

Versie 3: Facturering / voorraad

Met deze versie heeft u ook de mogelijkheid facturen aan te maken voor uw debiteuren. Hiervoor kunt u een artikelbestand bijhouden, tevens kunt u bij deze artikelen voorraden bijhouden (op artikelniveau).

Vanaf deze versie worden, indien gewenst, ook diverse statistieken bijgehouden die u op diverse manieren inzicht geven in de verdeling van de omzet over de verschillende gegevens (debiteuren / artikelen / artikelgroepen etc).

Facturen die u in IVS Factor aanmaakt worden automatisch in het journaal geboekt, zodat u daar geen aparte boekingen voor hoeft te verrichten. Tevens heeft u de mogelijkheid om IVS Factor automatisch de voorraadwaarde van artikelen bij te laten houden.

Versie 4: Orderverwerking

Hiermee heeft u een volledig administratief pakket tot uw beschikking, waarmee u naast de mogelijkheden van versie 3 ook inkooporders, offertes en (verkoop)orders kunt maken.

Het aantal handelingen dat u moet verrichten is tot een minimum beperkt, zo kunnen offertes automatisch omgezet worden in orders en orders in facturen. Verder kunt u, zodra u een inkooporder als 'ontvangen' boekt, meteen de openstaande orders aanvullen, het programma bekijkt welke orders nu (deels) kunnen worden uitgeleverd aangezien u de desbetreffende artikelen heeft ontvangen.

Versie 5: Volledige programma

Deze versie biedt t.o.v. versie 4 de volgende extra's:

 • Magazijnlocaties: Artikelen worden op 1 of meer magazijnlocaties gelegd, de voorraad wordt per locatie bijgehouden.
 • Samengestelde artikelen: Een artikel X dat u verkoopt, bestaat uit onderdelen x1, x2 enz. Als u artikel X verkoopt, moet u x1, x2 enz. inkopen en wordt via een productieopdracht hieruit artikel X geproduceerd.
 • Projecten: Door bij uw in- en verkoopfacturen een project op te geven, kunt u per project bekijken hoe zo'n project financieel verloopt.

Buitenland module

De buitenland module, die bij elke versie leverbaar is, geeft u de volgende extra mogelijkheden:

 • U kunt gebruik maken van vreemde valuta, daarmee kunt u o.a. grootboekrekeningen in een andere valuta bijhouden, offertes, (in- en verkoop-) orders en facturen invoeren in een vreemde valuta en natuurlijk boekingen in een vreemde valuta verrichten.
 • U kunt CMR formulieren aanmaken en afdrukken (vanaf versie 3).
 • U kunt de opgaaf intracommunautaire leveringen aanmaken voor de belastingdienst (vanaf versie 3).

Voor alle duidelijkheid: Ook als u geen vreemde valuta nodig heeft omdat u alleen maar zaken doet met Euro-landen, heeft u de buitenland module nodig voor CMR formulieren en de ICL opgaaf.

Terug naar de inhoudsopgave

Overige opmerkingen

Versie 2 is een specifieke versie (uitbreiding op versie 1) voor bepaalde bedrijven ontwikkeld met voor hun ontwikkelde koppelingen naar andere pakketten, vandaar dat deze hier niet verder beschreven staat.

De volgende kenmerken hebben alle versies van IVS Factor:

 • U kunt van alle gegevens eigen overzichten samenstellen, en ook etiketten / stickers afdrukken.
 • De indeling van aanmaningen, offertes, orders, facturen etc. kunt u zelf bepalen.
 • U kunt meerdere administraties (boekhoudingen) binnen IVS Factor bijhouden.
 • U kunt per gebruiker het menu indelen, zodat bepaalde gebruikers geen of beperkte toegang hebben tot sommige functies.

Terug naar de inhoudsopgave

Onderhoud en support

U bent verplicht ook een onderhoudscontract af te sluiten. Dit aangezien uit ervaring is gebleken dat mensen uiteindelijk toch behoefte hebben aan zo'n onderhoudscontract. Met het onderhoudscontract heeft u recht op telefonisch support, tevens ontvangt u eenmaal per jaar een update van IVS Factor.

De jaarlijkse update bevat naast verbeteringen in het programma ook nieuwe functies, die door gebruikers worden aangedragen. U heeft dus zelf de verdere ontwikkeling van IVS Factor in uw hand. Voor alle duidelijkheid: Als u een onderhoudscontract afsluit, ontvangt u eenmaal per jaar een nieuwe versie, dat is op dat moment de meest recente versie van het boekhoudpakket. Het zal dus niet gebeuren dat er een nieuwe versie op de markt komt waar u nog extra voor moet betalen. Neemt u geen onderhoudscontract, heeft u geen recht op updates, mocht u dan naderhand een nieuwere versie willen ontvangen, dient u het bedrag te betalen over de termijn dat u anders kwijt zou zijn geweest aan het onderhoudscontract, plus een bijdrage in administratie- en verzendkosten.

Terug naar de inhoudsopgave

De prijzen

Hieronder staan de prijzen. Mocht u al in het bezit zijn van een versie en u wilt upgraden naar een hogere versie, moet u het verschil bijbetalen. Voorbeeld: U werkt met versie 1 en u wilt versie 3 gaan gebruiken. U moet dan 649 - 329 = € 320,-- betalen voor de upgrade.

Factor versies

IVS Factor versie
Prijs
0
€ 99,--
1
€ 329,--
3
€ 649,--
4
€ 1149,--
5
€ 1749,--

Buitenland module

Afhankelijk van uw versie, kost het gebruik van de buitenland module het volgende bedrag extra.

IVS Factor versie
Prijs
0
€ 25,--
1
€ 50,--
3
€ 75,--
4/5
€ 100,--

Support (bedragen per jaar)

IVS Factor versie
Onderhoudscontract
0
€ 93,--
1
€ 198,--
3
€ 310,--
4
€ 522,--
5
€ 810,--

Voor gebruikers met een buitenland module liggen deze bedragen 10 % hoger.

Neem voor meerdere gebruikers contact op met IVS Systemhouse B.V.

Terug naar de inhoudsopgave

Tenslotte / referenties

Systeemeisen: Windows XP, Vista, Windows 7 of Windows Server. Minstens 1024 MB geheugen. 125 MB ruimte op de vaste schijf. Schermresolutie minimaal 1024 x 768.

Het programma werkt normaal gesproken ook onder Windows 98, ME en Windows 2000, maar aangezien deze besturingssystemen niet meer door Microsoft ondersteund worden, kunnen wij dit niet garanderen. Probeer in dit geval eerst de demo versie uit.

U vindt hier een overzicht van een aantal bedrijven die met IVS Factor werken.

Hier vindt u meer informatie over de verplichte elektronische aangifte van de belasting m.i.v. 2005 in combinatie met IVS Factor.


Wilt u meer weten, of een demoversie ontvangen, vul dan het aanvraagformulier in.

Terug naar de inhoudsopgave